Sedekah untuk Orang Tua yang Telah Wafat

Dibaca: 11162 kali  Selasa,10 April 2018
Sedekah untuk Orang Tua yang Telah Wafat
Ket Foto :

RADARPEKANBARU.COM.Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi penghormatan dan pemuliaan kepada kedua orang tua, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya.

 

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya.

 

Jika salah seorang di antara kesiangan atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Al-Isra: 23).

 

Dalam Islam, penghormatan dan kemuliaan kepada kedua orang tua tidak dilakukan pada saat mereka masih hidup saja, tapi juga ketika mereka sudah meninggal. Salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal adalah dengan bersedekah atas nama mereka.

 

Menurut hadits yang diriwayatkan Buraidah RA ketika sedang bersama Rasulullah SAW. Buraidah berkata, "Saat itu aku sedang bersama dengan Rasulullah lalu datang seorang perempuan. Dia berkata, 'Aku bersedekah kepada seorang budak perempuan atas nama ibuku yang telah wafat', lantas Rasulullah menjawab, 'Kamu pasti mendapat pahala dan warisnya diberikan kepadamu'. Perempuan itu bertanya, "Ya Rasulullah, ibuku memiliki kewajiban untuk meng-qadha puasa selama sebulan, bolehkah aku berpuasa atas namanya?" Lalu Rasul menjawab, "Berpuasalah atas namanya". Lalu perempuan itu bertanya lagi, "Ibuku juga belum menunaikan ibadah haji, bolehkan aku berhaji atas namanya? Lalu Rasul menjawab lagi, Berhajilah atas namanya." (HR. Bukhari-Muslim).(rep)

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »